agrotikoi synetairismoi
Αγροτικά θέματα

Τα βασικά βήματα ιδρύσεως αγροτικού συνεταιρισμού

Πρακτικός Οδηγός ιδρύσεως αγροτικών συνεταιρισμών

Από τους Υδραίους Συντροφοναύτες …. στoν σημερινό εσωστρεφή ατομικισμό

Μία ακόμη «επιτυχία» της νεοελληνικής νοοτροπίας μας, αν και, με κάθε επιφύλαξη, θεωρητικώς η εκπαίδευσή μας και η παιδεία μας έχουν βελτιωθεί, είναι η αδυναμία μας να εφαρμόσουμε το συνεταιρίζεσθαι. Πρόκειται περί «κατορθώματος» αν αναλογισθούμε ότι ως λαός ανέκαθεν διαθέταμε συνεταιριστική παράδοση και στηριχθήκαμε σε συνεργατικές μορφές παραγωγής και αναπτύξεως.

Αν και από αρχαιοτάτων χρόνων, η ελληνική ιστορία έχει να επιδείξει εξαιρετικά επιτεύγματα συνεταιριστικών συμπράξεων. Αν επί του Οθωμανικού ζυγού ευημερήσαμε μέσω συνεργατικών επιχειρήσεως. Αν και μετά την απελευθέρωση, έχουμε την ίδρυση του πρώτου Γεωργικού Συνεταιρισμού του Αλμυρού, τον οποίο μιμήθηκαν αργότερα και άλλοι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα. Ακόμη και μετά τον  τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, οι γεωργικοί συνεταιρισμοί γνώρισαν τεράστια εξάπλωση. Εν τούτους από την μεταπολίτευση μέχρι και τις μέρες μας εξ αιτίας κομματικών και αγροτοσυνδικαλιστικών σκοπιμοτήτων, η πλειονότητα των συνεταιρισμών οδηγήθηκε σε ανυποληψία, χρεωκοπία και παρακμή
Από το 2000 με τον ν.2810/2000 εκδηλώνεται μια προσπάθεια αναστροφής του κλίματος που κορυφώνεται με τον ν.4384/2016 για αναβίωση του συνεταιρίζεσθαι επί υγειούς βάσεως. Απομένει φυσικά η διαπίστωση ότι υπάρχει και η πολιτική βούληση
Η επανίδρυση των συνεταιρισμών αποτελεί μονόδρομο επιτυχίας, αρκεί να το πιστέψουμε και ταυτοχρόνως εμείς οι ίδιοι να τους προστατεύσουμε και να τους απαλλάξουμε από τα προπατορικά αμαρτήματα.
Αν αυτά ισχύουν, τότε μόνο ο δρόμος είναι ανοικτός να ιδρύσουμε έναν υγιή αγροτικό συνεταιρισμό, ακολουθώντας τα κατωτέρω βήματα:
1.Ελάχιστος αριθμός ιδρυτικών μελών είκοσι(20). Είναι το πρώτο και δυσκολότερο βήμα. Τα μέλη πρέπει να έχουν ήδη συνειδητοποιήσει και να έχουν λάβει την ελάχιστη κοινή απόφαση να εντάξουν τον ατομισμό στο όλον και να αποδεχθούν την αυστηρά συλλογική υπακοή για το κοινό οικονομικό συμφέρον. Αν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, τα υπόλοιπα αποτελούν απλή γραφειοκρατική διαδικασία. Αλλιώς σταματήστε εδώ.
Σημαντική σημείωση: Δεν απαιτείται να είσαι κατ’ αποκλειστικό επάγγελμα αγρότης. Αρκεί να διαθέτεις νόμιμη αγροτική παραγωγή.
2.Συντάσσουν το καταστατικό τους σύμφωνα με τον ν.4384/2016.
Σημείωση: Δεν απαιτείται ελάχιστη αξία συνεταιριστικής μερίδας, δηλ. συνεταιριστικού κεφαλαίου. Αυτό επαφίεται στην απόφαση των συνεταιριστών. Συμβουλεύω όμως, ότι όσο μεγαλύτερη είναι αξία της μερίδας, πέραν της δημιουργίας του αναγκαίου ικανού κεφαλαίου, τόσο περισσότερο εξασφαλίζεται η σοβαρότητα του εγχειρήματος.
3.Τα ιδρυτικά μέλη συντάσσουν και υπογράφουν το Πρακτικό Ιδρύσεως, όπου εκεί εγκρίνουν το καταστατικό τους και ορίζουν την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
4.Κατόπιν αυτού κατατίθεται αίτηση προς τον κ.Ειρηνοδίκη της έδρας του υπό ίδρυση συνεταιρισμού, προκειμένου να εγκρίνει την ίδρυσή του και την καταχώρηση του Καταστατικού στο Βιβλίο Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου.
5.Εντός τριάντα ημερών από της καταχωρήσεως αυτής, αποστέλλεται υπηρεσιακώς αντίγραφο του καταστατικού στο Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων του ΥΠΑΑΤ.
Σημείωση: Για να αποφύγετε την χρονοτριβή, δώστε το εσείς «χέρι-χέρι» στο ΥΠΑΑΤ
6.Εντός αυτών των 30 ημερών πρέπει να υποβάλλετε ηλεκτρονικώς στο ανωτέρω τμήμα του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) τα εξής έγγραφα:
α)αντίγραφο του καταστατικού και Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου
β)Κατάσταση με τα ιδρυτικά μέλη με τα πλήρη στοιχεία τους (Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. κλπ) και Βεβαίωση καταβολής του 1/2 της εταιρικής τους μερίδας
γ)Συνοπτικό τριετές επιχειρηματικό πλάνο του Συνεταιρισμού. Προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του εγχειρήματος
Κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω ο Συνεταιρισμός εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και λαμβάνει σχετική βεβαίωση εγγραφής
7.Εντός ενός μηνός από της Βεβαιώσεως εγγραφής, χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο Α.Φ.Μ. του Συνεταιρισμού.
Προσοχή: Αν παρέλθει ο μήνας έχετε πρόστιμο από την Δ.Ο.Υ.
Εν συνεχεία ενημερώνετε ηλεκτρονικώς το ΥΠΑΑΤ για την λήψη του Α.Φ.Μ.
Παράλληλα θεωρείτε στο Ειρηνοδικείο της έδρας σας, τα Βιβλία Πρακτικών Γ.Σ., Δ.Σ. κλπ που πρέπει να τηρεί ο συνεταιρισμός.
8.Τέλος, εντός μηνός από της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ενημερώνετε επίσης ηλεκτρονικώς το ΥΠΑΑΤ για τα αποτελέσματα και την εκλογή των Διοικητικών Οργάνων του Συνεταιρισμού
Πιστέψτε στις συλλογικές σας δυνάμεις και τολμήστε το.
Κωνσταντίνος Χ. Μέλλος
Πρόεδρος Α.Σ. «Θερμασία Δήμητρα»

Υ.Γ. το παρόν κείμενο αποτελεί απόσπασμα μεγαλυτέρου άρθρου που έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα agronews- agrenda

You may also like...