Η εμπειρική πρακτική όσο και αν είναι πολύτιμη, στην εποχή μας δεν είναι δυνατόν παρακολουθεί την ταχύτητα με την οποία συντελείται η επιστημονική πρόοδος.

Πιστεύοντας ακράδαντα, ότι η βελτίωση των ελαιοκαλλιεργειών μας αλλά και η διατήρηση της υψηλής ποιότητος του προϊόντος μας πρέπει να βρίσκεται υπό την καθοδήγηση και την στενή συνεχή συνεργασία μας με την γεωπονική επιστήμη, έχουμε προσφέρει τους συνεταιριστικούς μας ελαιώνες να τεθούν υπό την παρακολούθηση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επίσης έχουμε εντάξει τους ελαιώνες μας στο διευρωπαϊκό πανεπιστημιακό ερευνητικό πρόγραμμα INTERREG με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του ελαιολάδου μέσω της αναπτύξεως και εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και  ελέγχου ποιότητας σχετικά με τις ευεργετικές για την  υγεία ιδιότητές του.

Σκοπίμως έχουμε θέσει τον πήχη ψηλά ώστε με συνεχή, επίπονη και επίμονη συλλογική δράση, κατακτούμε την κορυφή βήμα βήμα. Γνωρίζουμε ότι κανένας δεν πρόκειται να σε ανακαλύψει στο σκοτάδι αν εσύ δεν θελήσεις να βγείς στο φώς.